AKIŞKAN  TRANSFERİ

UYGULAMA ALANLARI
Su

   • Su Temini

   • Su Arıtma

   • Su Taşıma

 Atık Su

   • Kentsel Atık su Transferi

   • Kentsel Atık Su Arıtımı

   • Endüstriyel Atık Su

   • Bio Yakıt

   • Sel Kontrolü

Endüstri Uygulama Alanları

   • Kimya Sanayii

   • Yüzey İyileştirme

   • Gıda ve İçecek Endüstrisi

   • Denizcilik Uygulamaları

   • Petrol ve Gaz

   • Isı Transferi/ Soğutma Devresi

Kimyasal Prosesler

   • AAsitler, Solventler, Yüksek Viskoziteli
     Toksik Özellikteki Akışkanlar

   • Boya Karıştırma ve Transfer Uygulamaları

   • Ex-Proof uygulamalar

   • Elektrik ve Pnömatik Tahrikli Pompalar

Çamur Pompaları

   • Madencilik Sektöründe Kullanılan Kauçuk
      Kaplı ve Metal Pompalar

   • Kimyasal Dozaj ve Karıştırma Sistemleri

 

 

©2015 Copyright Akış Kontrol Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.